Project BBB

Project Boeren Bodem Bollenteler

In Noord Holland is laatste week september 2020 op eigen initiatief met 8 bedrijven het unieke project Boeren Bodem Bollenteler gestart. Het doel is om zonder glyfosaat het grasland te bestrijden voordat de tulpen op dit perceel worden geplant door de bollenteler. Zo kunnen we tevens de bodem verbeteren met elkaar. De bollenteler huurt grasland van de veehouder. Dit is een terugkerend verhaal. De verwachting is dat de glyfosaat op termijn zal komen te vervallen en dan zal men toch moeten weten hoe je het grasgewas kan bestrijden op een manier dat het beter is voor het milieu en dat de bodem wordt verbeterd. Bodemmonsters zijn genomen en profielkuilen zijn gegraven en geanalyseerd. Nadat de bollen gerooid zijn volgend jaar juni zullen de bollen met elkaar worden vergeleken ( met en zonder glyfosaat) en krijgt de veehouder de kans om de bodem verder te verbeteren door kruidenrijk/div grasgewas te telen. Aan het einde van het 2e jaar worden er weer bodemmonsters genomen om te zien wat de resultaten zijn.

Naast de bedrijven die mee doen heeft het HHNK via het landbouwportaal ook een deel gesubsidieerd.

Deelnemende bedrijven zijn

Buurman-Wiering

Wireco-Sijp

Van Diepen-Schilder

Stammes-Fontaine

Kruijer-Swaag

Triflor-Klaver

Neefjes-Neefjes

Slijkerman-Slijkerman

Mmv, Green Balance, Team Ecosys, Fitness voor Land & Plant, Loonbedrijf Blankendaal, NLG Holland, Cono Kaasmakers, HNNK Landbouwportaal.

Meer informatie www.agri-bio-eco.nl / 0031651346064

 

 

 

 

De eerste werkzaamheden voor het bollenproject ‘Vitaliteit voor land en plant’ in Noord-Holland zijn weer begonnen. Doel van het project is dat de bollenteler en veehouder samenwerken aan een vitale bodem voor de bollenteelt.

Vitaliteit Landen Plant - WN KRAMER BV - AGRI BIO ECO

Akkerbouw actueel