GEOHOBEL Grondschaaf

Mulch-apparatuur | RVO.nl | Rijksdienst

 

  Klik hier voor PROJECT BOEREN BODEM BOLLENTELER 

 

   Klik hier voor Landbouw mechanisatie GEOHOBEL 

 

In Noord Holland is 2 weken geleden op eigen initiatief met 8 bedrijven het unieke project Boeren Bodem Bollenteler gestart. Het doel is om zonder glyfosaat het grasland te bestrijden voordat de tulpen op dit perceel orden geplant door de bollenteler. Zo kunnen we tevens de bodem verbeteren met elkaar.

De machine voor "minimale grondbewerking".

Uit de analyse van handbediende tuingereedschappen is er een speciaal gevormd, actief aangedreven "schaafmes" ontwikkeld. Dit gepatenteerde gereedschap kan grote hoeveelheden groene mest verpletteren terwijl het wordt gemengd met de bovenste, zuurstofrijke en biologisch actieve bodemlaag. De organische stoffen zijn dus direct beschikbaar voor het bodemleven als voedsel. Een verscheidenheid aan andere voordelen vloeit voort uit deze verwerking.

De schaafmessen zorgen voor een rechtlijnige, volledige verwerkingshorizon - er is geen ploeg of smeerlaag - de waterbalans wordt niet verstoord, waardoor meststoffen en mineralen optimaal kunnen worden gebruikt.

Tegelijkertijd kan de zaaimachine worden gebruikt om de volgende vrucht te zaaien - om in één keer van de ene vrucht naar de andere te veranderen.

Dankzij deze speciale grondbewerking worden de planten vitaler, resistenter en voedzamer. Bodemanalyses tonen aan dat na een korte tijd alle belangrijke parameters zoals kalium, calcium, fosfor, ph-waarde, etc. zich op een consistent positieve manier ontwikkelen. Met dit relatief eenvoudige systeem kunnen we onze bodem activeren, de basis van ons dieet, humus opbouwen en erosie voorkomen

 

Voordelen:

Met minder inspanningen om meer bodemvruchtbaarheid en dus vitalere culturen te produceren.

Duurzaam verbeteren van de bodemstructuur door gerichte promotie van het bodemleven.

Organisch materiaal, zoals founding of harvest-residuen worden gebruikt in het biogene ingebouwde bodemlaag - hier wordt het aerobisch ontbonden door het bodemleven en omgezet in plantaardig beschikbare voedingsstoffen.

Het bestaande wortelsysteem blijft in zijn positie en blijft vocht van diepere lagen naar boven bevorderen.

De mulchlaag beschermt tegen erosie, humus wordt opgebouwd, Co2 wordt opgeslagen, de waterbalans wordt gereguleerd.

Tegelijkertijd kan het volgende gewas worden ingezaaid in de mulchlaag met de zaaimachine geïnstalleerd.