KRAMER ERMO diepwoeler / Molploeg

Niet-kerend bewerken maakt bodem klimaatbestendiger 

 NKG met woelen gunstig voor gewasgroei

In theorie zijn er veel voordelen van niet-kerende grondbewerking en vaste rijpaden, maar in de praktijk is het lastig de grond niet te berijden. Lostrekken pakt daarom vaak gunstig uit voor volgende gewassen, maar ben je dan nog helemaal niet-kerend bezig?  

Langjarig onderzoek naar de bodem en de productie in systemen die wel en niet geploegd worden. Ploegen zet steeds de bodemhorizonten op zijn kop en het zou kunnen dat gewassen beter presteren als dat niet gebeurt. Onderzoeker Derk van Balen ziet bij niet kerende grondbewerking in biologische teelten een sterker samenhangende structuur ontstaan. De grond wordt klimaatbestendiger, zowel bij droogte als bij extreme buien. Maar het kan soms ook nadelig zijn in de teelt als die structuur grof wordt of de grond langer water vasthoudt. Voordelen en nadelen spelen voortdurend door elkaar in de vergelijking. Van Balen komt in het onderzoek en bij boeren die in de praktijk werken met niet kerende systemen een hogere activiteit van regenwormen tegen. Hij noemt als voorbeeld de activiteit van pendelaars in de bodem op Duitse lössgronden en in Nederland op het bedrijf Bakker Bio in de omgeving van het Lauwersmeer. Deze regenwormen zorgen voor verticale poriën in de grond. Ook is er een hoger organischestofgehalte in biologische grond die niet-kerend wordt behandeld. Bij niet ploegen zijn de bodemaggregaten steviger. Boven in de grond ontstaat bij niet-kerende grondbewerking een organisch rijke laag met een goede structuur. 

De grond wordt klimaatbestendiger, zowel bij droogte als bij extreme buien. Maar het kan soms ook nadelig zijn in de teelt als die structuur grof wordt of de grond langer water vasthoudt. Voordelen en nadelen spelen voortdurend door elkaar in de vergelijking. Uit onderzoek bij boeren die in de praktijk werken met nietkerende systemen een hogere activiteit van regenwormen tegen. Er wordt genoemd dat als voorbeeld de activiteit van pendelaars in de bodem op Duitse lössgronden en in Nederland. Deze regenwormen zorgen voor verticale poriën in de grond. Er is een hoger organischestofgehalte in biologische grond die niet-kerend wordt behandeld. Bij niet ploegen zijn de bodemaggregaten steviger. Bodemdeeltjes kitten beter samen. Dat kan nadelig zijn bij het bereiden van het zaaibed. Het kost meer moeite een fijn zaaibed voor gewassen als uien of peen te maken. Aan de andere kant verslempen zulke gronden minder snel. Bij granen is die grofte een minder groot probleem. Die zaai je wat dieper en deze zaden hebben meer kiemenergie om boven te komen.