JBM Mulchen

Mulch-apparatuur | RVO.nl | Rijksdienst

DE JBM Mulcher

Ondiep grond bewerken ofwel grond schaaf. Verschillende benamingen die de machine krijgt voor zijn bewerking. Een aangedreven schijveneg wordt het ook wel genoemd. Optimaal verteren bij groenbemesting of restproducten is het optimaal verteren, want optimaal verteren gaat het beste als het op de bodem ligt en met een beetje zand ertussen. Bacterien en schimmels in combinatie met zuurstof goed hun werk doen. De JBM wordt al snel vergeleken met een frees echter moet deze dieper werken voor resultaat en de werksnelheid is veel lager. Hierbij verteerd het product veel langzamer en later zijn ook vaak nog allemaal restproducten te vinden in het gefreesde perceel bloembollen.

De machine wordt ook ingezet of grasland te laten afsterven zodat deze bewerkt kan worden en daarna het bollen planten. Nu wordt er nog glyfosaat gebruikt, maar hier zijn omwonenden vaak op tegen en inmiddels willen Melk leveranciers niet meer dat koeien gras krijgen van land waar dit is gespoten. Wellicht dat de mechanische bewerking van de JBM hier een oplossing voor biedt. De JBM is in verschillende breedtes beschikbaar en daarbij behoren een rol, wielen en een rubber flap tot de opties.

 

www.agri-bio-eco.nl / 

De site waar alle machines die passen in de visie van biologisch en ecologische teelt. Biologische en ecologische teelt staat voor minimale grondbewerking en het bodemleven op zichzelf laten functioneren.

Daarbij geen gebruik maken van spuitmiddelen en kunstmest. Niet-kerende grondbewerking (NKG) wordt gezien als een oplossing om de toenemende verdichting van Nederlandse akkers tegen te gaan.

Met vaak al aanwezige machines kan iedere akkerbouwer vrij eenvoudig experimenteren met of overstappen op NKG. Door het gebruik van steeds zwaardere oogstmachines verdichten de Nederlandse akkers.

Sommige akkerbouwers zoeken de oplossing in het afzien van ploegen en overschakelen op NKG. Dat is niet zo eenvoudig. Het in de schuur laten staan van de ploeg vraagt om een systeembenadering.

'Naast een andere grondbewerking moet je ook de bemesting en de vruchtwisseling aanpassen. Optimaal bodemleven Het streven van NKG is het behalen van een optimaal bodemleven bij een maximale teeltflexibiliteit.

Om dit te kunnen realiseren, is het maken van een zaai-/pootbed tot maximaal 12 centimeter diepte noodzakelijk. Dieper mengen van de grond werkt sterk remmend op de opbouw van het bodemleven en daarmee op

het positieve effect van NKG . Het uiteindelijke resultaat van NKG staat voor een duidelijk actiever bodemleven, meer stevige bodemkruimels. En een grond die minder gevoelig is voor zware neerslag.