KRAMER ECO ploeg

Bij ecoploegen wordt minder diep geploegd dan gangbaar, circa 12 tot 18 centimeter diep in plaats van 25 tot 30 centimeter. De risters zijn wat kleiner dan bij een conventionele ploeg. De meeste telers die ecoploegen omarmen, neigen naar een ploegdiepte van 18 tot 20 centimeter, omdat de grond dan gemakkelijker gekeerd wordt dan bij 12 tot 15 centimeter. Bij dergelijke oppervlakkige ploegdieptes is vlak land een vereiste voor goed ploegwerk.

Voordeel van de ecoploeg ten opzichte van een conventionele ploeg is dat de organische stof bovenin blijft in de bouwvoor, net als bij niet-kerende grondbewerking (NKG). Een tweede voordeel is dat een viercilindertrekker dezelfde werkbreedte kan omleggen als een zwaardere zescilinder met een conventionele ploeg. Ecoploegen lijkt vooral een alternatief voor kleitelers, die matige ervaringen hebben met niet-kerende grondbewerking. Een mooi zaaibed klaarleggen is met NKG wel eens lastig, omdat verhoudingsgewijs veel onkruid en gewasresten bovenop liggen, plus dat de ondergrond nogal eens veel compacter blijft. De ecoploeg, die oppervlakkig ploegt, maar door het onderwerken van gewasresten toch een schoon zwart perceel oplevert, is voor veel telers dan een mooi compromis.

 meer informatie over de ECO ploeg