Investeringslijst

Investeringslijst -> link naar Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

 

Code

punten

Omschijving

product

A3

16

Preciesie bemester

Systeem dat plaats specifiek bemesting aanbrengt

Pneumatische strooier

Record compost weeg strooier

A4

16

Machines voor plaats specifiek onkruid bestrijden

Schoffelmachine

Rijenfrees

Stroken kopeg

 

C1

17

Perceel afspoeling verminderen door middel van greppels

Greppelfrees

C3

15

Erfafspoeling Kistenwas machine met opvang

Kistenwasmachine

E2

17

Omgebouwde rijenfrees met zaai installatie.

Multifit

E3

16

Vermindering bodemverdichting, ondiepe niet kerende grondbewerking en mechanische onkruidbestrijding

Spitzaai combinatie

Grondwoelers

Schijveneggen

Cultivatoren

Schoffelmachine

KRAMER ECO ploeg

E4

15

Zaaiapparatuur die zaad (groenbemesting of gras) rechtstreeks kan zaaien.

Multifit

E3

16

7 schaar ecoploeg – eenheidsprijs 19,350

KRAMER ECO ploeg

E3

16

8 schaar ecoploeg – eenheidsprijs 23,400

KRAMER ECO ploeg

E3

16

9 a 10 schaar ecoploeg- eenheidsprijs 28,000

KRAMER ECO ploeg

E6

15

Machines voor 1 werkgang. Zoals spitten en zaaien. Kan ook met front machine in combinatie.

Spitzaai combinatie

Zaaien

Frontklepelmaaier

 

E8

 

Organische stof onderwerken

Schijveneg

Rollen

Tanden