Subsidie machines

U ontvangt subsidie voor investeringen die op de investeringslijst staan. Een greep uit deze investeringen:

Bodemmaatregelen

- Rupsen voor tractoren (meerkosten)

- Brede banden in combinatie met luchtdrukwisselsysteem

- Schijveneg met gekartelde schijven

- Ecoploeg

 

Gebruik van mest en nutriënten

- Systemen voor precisiebemesting

- Meetsysteem stikstofgehalte voor het gewas

- Systemen om bodem in kaart te brengen

 

Gebruik van gewasbeschermingsmiddelen

- Mechanische onkruidbestrijding

- Intrarijwieders

- Mechanische onkruidknippers

- Driftreducerende spuittechnieken

- Boomgaardspuitmachine

- Sensorgestuurde of andere selectieve spuitapparatuur

- UV-gewasbeschermingsinstallaties

- Gesloten vul- en doseersysteem spuitapparatuur

 

Maatregelen voor erfsituatie en bedrijfsgebouwen

- Opvang en hergebruik schoon erf- en/of dakwater

- Infiltratiekoffers voor infiltratie van schoon erf- en/of dakwater

- Waterdichte opslagput voor

- (Water)veegmachine

- Machinewasplaats

Hoeveel subsidie?

U heeft nu de kans om te investeren in bovenstaande middelen, ondersteund door de overheid. Want u ontvangt 40 procent van de subsidiabele kosten tot een maximum van 20.000 euro per aanvraag. De subsidie moet minimaal 3.000 euro bedragen.

 

Mulch-apparatuur | RVO.nl | Rijksdienst

 

Subsidie aanvragen

Neem contact op met uw provincie en / of landbouwportaal.