GRAMEGNA krukas spitmachine

Spitmachine

Spitmachines worden gebruikt om de akker te bewerken voor het planten en zaaien, of na de oogst. Doel van het spitten is de structuur van de bodem te verbeteren, gewasresten en mest onder te werken en onkruid te bestrijden.

Krukasspitmachine

Krukasspitmachines zijn geschikt voor tweewielige tuintrekkers tot en met de allergrootste vermogensklasse. Bij de krukasspitmachine worden de spades in de grond gezet zodat deze de grond openbreken. Door het openbreken van de grond is er geen versmering van de grond onderin, het bodemleven blijft intact en ook is er een optimale drainage van de grond. De grote spitmachines zijn te combineren met verschillende voor- en nabewerkingen zoals de spitzaaicombinaties waarbij een rotorkopeg en zaaimachines achter de spitmachine wordt gehangen door middel van een hydraulysche bok. Ook wordt er weleens een frees in de fronthef van de tractor geplaatst met daarachter de krukasspitmachine en rotorkopeg; dit wordt veelal gebruikt voor het bollenplanten.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Spitmachine