HOME

 Klik hier voor PROJECT BOEREN BODEM BOLLENTELER 

 

 Klik hier voor PROJECT Mestpilot NH 

 

Folder: Presentatie OLIVER AGRO presentatie

 

De site waar alle machines die passen in de visie van biologisch en ecologische teelt. Biologische en ecologische teelt staat voor minimale grondbewerking en het bodemleven op zichzelf laten functioneren. Daarbij geen gebruik maken van spuitmiddelen en kunstmest. 

Niet-kerende grondbewerking (NKG) wordt gezien als een oplossing om de toenemende verdichting van Nederlandse akkers tegen te gaan. Met vaak al aanwezige machines kan iedere akkerbouwer vrij eenvoudig experimenteren met of overstappen op NKG. 

 Door het gebruik van steeds zwaardere oogstmachines verdichten de Nederlandse akkers. Sommige akkerbouwers zoeken de oplossing in het afzien van ploegen en overschakelen op NKG. Dat is niet zo eenvoudig. Het in de schuur laten staan van de ploeg vraagt om een systeembenadering. 'Naast een andere grondbewerking moet je ook de bemesting en de vruchtwisseling aanpassen.

 

Optimaal bodemleven

Het streven van NKG is het behalen van een optimaal bodemleven bij een maximale teeltflexibiliteit. Om dit te kunnen realiseren, is het maken van een zaai-/pootbed tot maximaal 12 centimeter diepte noodzakelijk. Dieper mengen van de grond werkt sterk remmend op de opbouw van het bodemleven en daarmee op het positieve effect van NKG . Het uiteindelijke resultaat van NKG staat voor een duidelijk actiever bodemleven, meer stevige bodemkruimels. En een grond die minder gevoelig is voor zware neerslag.